From Poland: Thrilling Music from Two Unknowns and Boccherini’s “Fandango Quintet

PolandPoland  Noskowski, Boccherini, Moniuszko: Janusz Wawrowski, Anna Maria Staśkiewicz and Lena Neudauer (violins), Artur Rozmysłowicz (viola), Marcin Zdunik and Rafał Kwiatkowski (cellos), Bogumiła Dziel-Wawrowska (soprano) and Małgorzata Pánko (mezzo soprano), Robert Dymowski (bass baritone), and Michał Dąbrowski (positive organ). Konin (Poland), Parish Church, 13.09.2011 (LV)

Read more